Во Македонија и тоа како имаме успешни, млади и креативни претприемачи, кои успеваат со нивната взаемна сила да издејствуваат на пазарот со продукт или услуга која знае на сите да не воодушеви. Доказ дека комбинацијата од мажи и жени претприемачи може да доведе до успешен…