Информирај се поконкретно за бенефитите од Академијата за развој на продукти, според официјалната методологија на Google, преку…