Author: Ивона Маркоска

Како се применува Design Sprint во финансиска институција

Кога се зборува за Design Sprint, едно од првите нешта што паѓа на памет е прашањето за кого функционира овој процес. Дали се применува на стартапи или може да дава резултати и кај традиционални компании?Кога зборуваме за традиционални компании, се мисли на оние со долгогодишно…

Сакате да решите големи предизвици? Запознајте се со Design Sprint

Што е Design Sprint? Design Sprint е 5-дневен процес за осмислување план на бизнис идеја, создавање и тестирање прототип и добивање повратна информација од реални корисници. Sprint-от комбинира деловна стратегија, наука за однесување, креирање дизајн и брзо прототипирање во моќна кратенка за да одговорите на…