Како да станеш LDJ фасилитатор мастер

Ако некогаш сте се почувствувале дека одреден состанок можел да помине и подобро, време е да прочитате и слушнете за LDJ методот бесплатно и во детали. Методот се користи за се што бара група на луѓе да помогнат во донесувaње одлуки, да решат проблеми или…

Намали ги трошоците и ризикот за реализација на твојата идеја

Многу важен аспект во креирањето и лансирањето на идејата е реакцијата од корисниците. Неретко се случува идејата да биде лансирана, но да добие негативни реакции од раните корисници. Како резултат на споменатото, во подоцнежните фази е неопходно длабинско тестирање кое ќе ги открие проблемите. Меѓутоа,…

Како се применува Design Sprint во финансиска институција

Кога се зборува за Design Sprint, едно од првите нешта што паѓа на памет е прашањето за кого функционира овој процес. Дали се применува на стартапи или може да дава резултати и кај традиционални компании?Кога зборуваме за традиционални компании, се мисли на оние со долгогодишно…

Сакате да решите големи предизвици? Запознајте се со Design Sprint

Што е Design Sprint? Design Sprint е 5-дневен процес за осмислување план на бизнис идеја, создавање и тестирање прототип и добивање повратна информација од реални корисници. Sprint-от комбинира деловна стратегија, наука за однесување, креирање дизајн и брзо прототипирање во моќна кратенка за да одговорите на…